Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

– Ingen plikt til å foreslå kandidater til kontrollutvalget

Må opposisjonen stille liste til valg av kontrollutvalget?

SPØRSMÅL: Etter en konflikt med kommunestyret ba flertallet i kontrollutvalget om at det ble foretatt nyvalg av dette. De partiene som sto bak flertallet i utvalget, men som er i mindretall i kommunestyret, er ikke villig til å foreslå nye medlemmer. Har opposisjonen plikt til å stille liste ved et slikt nyvalg?