Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

– Ettergodtgjøring i tre måneder

Hva er egentlig grensen for hvor lenge folkevalgte kan få ettergodtgjøring?

SPØRSMÅL: For hvor lang tid kan kommunestyret gi ettergodtgjøring til folkevalgte? Her har jeg hørt to ulike svar, seks og tre måneder.

SVAR: Dette har det oppstått en del misforståelser om, og i Bernt svarer 16. november glapp det også for meg.