Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

I hvilken grad har politikere rett til ettergodtgjørelse?

Kommunestyret må kunne gi regler om ettergodtgjøring også for andre enn heltidspolitikere

Rettelse: I denne artikkelen var det oppgitt at maks tid for etterlønn er seks måneder. Det er feil, det korrekte skal være tre måneder. Les oppklaring fra Bernt her: