– Jeg er glad for at utvalget tar inn over seg hvor skadelig det er for barn å bli flyttet, sier Cecilia Dinardi, leder av Landsforeningen for barnevernsbarn.

– Jeg er glad for at utvalget tar inn over seg hvor skadelig det er for barn å bli flyttet, sier Cecilia Dinardi, leder av Landsforeningen for barnevernsbarn.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

– Det er krise å bli flyttet fra tiltak til tiltak, fra institusjon til institusjon

Forslagene til endringer i institusjonsbarnevernet får bred støtte. Særlig blir anbefalingene som skal gi færre flyttinger, tatt godt imot.

– Jeg er glad for at utvalget tar inn over seg hvor skadelig det er for barn å bli flyttet. Det er krise å bli flyttet fra tiltak til tiltak, fra institusjon til institusjon. Derfor er det positivt at de har flere forslag for å bekjempe dette, sier leder Cecilia Dinardi i Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB).

Utvalget foreslår å samle institusjonsplassene i færre og større enheter med flere avdelinger, samt endre bistandsplikten til Bufetat, slik at de må tilby institusjonsplass i barnets egen region.