Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold i Fredrikstad skal lede et nytt utvalg for kvinners arbeidshelse. Hun går av som kommunedirektør i mai.

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold i Fredrikstad skal lede et nytt utvalg for kvinners arbeidshelse. Hun går av som kommunedirektør i mai.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Hun skal få syke kvinner tilbake på jobb

Nina Tangnæs Grønvold skal lede et nytt offentlig utvalg som skal foreslå tiltak for å bedre kvinners arbeidshelse og tilknytning til arbeidslivet.

Sykefraværet for kvinner var på 8,8 prosent i 2023, mot 5,4 prosent hos menn. En tredel av det totale sykefraværet skyldes helt eller delvis forhold på jobben.

På kvinnedagen 8. mars satte regjeringen ned utvalget for kvinners arbeidshelse, etter anbefaling fra Kvinnehelseutvalget. Utvalget får i oppdrag å gi mer kunnskap og foreslå tiltak for å bedre kvinners arbeidshelse og tilknytning til arbeidslivet.

Utvalget skal ledes av Nina Tangnæs Grønvold, avtroppende kommunedirektør i Fredrikstad. Hun er utdannet lege fra UiO, med masterutdanning i helseledelse. Grønvold har sin siste dag som toppleder i Fredrikstad 5. mai, etter at hun inngikk sluttavtale i fjor høst.

– Knapphet på arbeidskraft er en av de store utfordringene i fremtiden, og vi må innrette oss slik at flere får mulighet til å stå i jobb. Når vi vet at kvinner blant annet har høyere fravær fra jobb enn menn, må vi også vite hvorfor og hva vi kan gjøre med det, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Rapporten fra utvalget skal være klar innen 1. april 2025.

Oftere utsatt for sykdommer

Ifølge Nav kan kvinners høyere sykefravær delvis forklares med at de oftere rammes av og er utsatt for en rekke sykdommer som depresjon og angstlidelser, kreft, migrene og utmattelse.

I utvalget sitter blant annet Jon Anders Drøpping, seniorrådgiver i KS' avdeling for arbeidsliv og arbeidsgiverpolitikk. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er også representert i utvalget.

– Vi ser at kvinner har høyere sykefravær og frafall enn menn, og et slik utvalgsarbeid kan gi oss ny kunnskap om årsakene bak og hvilke tiltak som kan virke best, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Mener det har tatt for lang tid

Høyre er glad for at det kommer et kvinneutvalg, men mener det har tatt for lang tid.

– Det er jo smått utrolig hvor treg regjeringen er. Dette foreslo kvinnehelseutvalget allerede i mars for ett år siden, sier partiets Sandra Bruflot.

– Det føyer seg dessverre litt inn i rekken av ting som tar tid på dette feltet. Hadde de tatt tak i dette tidligere, kunne mange kvinner fått det bedre. Dessverre sleper de beina etter seg i kvinnehelsearbeidet, tilføyer hun.

Forhandlinger med SV

Utvalget er et resultat av forhandlingene mellom SV og regjeringen, skriver SV i en epost til NTB.

Nestleder Marian Hussein (SV) er glad for at regjeringen nå følger opp enigheten fra i fjor sommer.

– Dette var en klar bestilling fra kvinnehelseutvalget, fordi vi vet altfor lite om kvinner og arbeidslivet. Så må vi selvsagt sørge for at utvalgets anbefalinger følges opp med konkrete tiltak, sier hun.