Tekniske problemer gjorde eksamen trøblete for mange av landets elever før sommeren.

Tekniske problemer gjorde eksamen trøblete for mange av landets elever før sommeren. 

Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Tre av fire videregåendeelever valgte å annullere norskeksamen

Tre av fire elever valgte å annullere skriftlig eksamen i norsk hovedmål for studieforberedende i videregående skole.

Årsaken var innloggingsproblemer på eksamen 22. mai i år, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Da ble det åpnet for at alle elever i videregående skole som ble berørt av dette, kunne få mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon fra kravet til antall eksamener på vitnemålet.

Annullering økte snittet

32.500 elever skulle ta eksamen, men ifølge Utdanningsdirektoratets oversikt var det kun 9054 som fikk karakter i faget.

Karaktersnittet i norsk hovedmål var på 3,6 i skoleåret 2022/2023, men tar man hensyn til annulleringene stiger snittet til 4,2.

Andelen elever som har fått karakteren 5 eller 6 er over 40 prosent, som er over dobbelt så stor andel som for tilsvarende eksamen i 2018/2019.

Jentetrend fortsetter

Samtidig fortsetter trenden med at jenter får bedre karakterer enn gutter i de aller fleste fag.

Gutter har bedre karakterer enn jenter i kroppsøving i andre og tredje klasse og to matematikkfag for yrkesfag. I disse fire fagene ligger guttenes snitt 0,2 over jentenes.

I fellesfaget samfunnskunnskap, som har flest elever, har jentene gjennomsnittskarakteren 4,5 og gutter 4. I de fleste av de store fellesfagene er forskjellen mellom guttenes og jentenes snitt mindre enn dette, men det er bare i historie vg3 påbygg at guttene og jentene har samme snitt med 4,1.

Første post-covid eksamen

Det er første eksamen på fire år at alle eksamener blitt avholdt for elever i videregående skole.

På grunn av koronapandemien har undervisningssituasjonen vært ekstraordinær med en del hjemmeundervisning og flere eksamener er blitt avlyst.

Det er også innført nye læreplaner med ny struktur og endrede kompetansemål.

(NTB)