Møre og Romsdal fylkeskommune oppfordrer elever til å bruke praterobot som et digitalt verktøy på lik linje som nettleksikon eller søkemotorer.

Møre og Romsdal fylkeskommune oppfordrer elever til å bruke praterobot som et digitalt verktøy på lik linje som nettleksikon eller søkemotorer.

Foto: Colourbox

Oppmuntrer elever til å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet

Møre og Romsdal fylkeskommune vil at elevene skal bruke kunstig intelligens som verktøy. Nå har de laget veileder for elever og lærere.

– Kunstig intelligens må sees som et verktøy vi kan bruke i læringen. Fokuset må være på læreprosessen. Det er det elevene sitter igjen med av læring som er viktig, ikke sluttproduktet, sier Anders Aarø, rådgiver i kompetanse- og næringsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Nylig ga Møre og Romsdal fylkeskommune ut en veileder for bruk av kunstig intelligens (KI) i skolen. Den tar utgangspunkt i at KI er et nyttig verktøy for elever, på lik linje med søkemotorer eller nettleksikon. Alle elever og lærere i videregående skoler (med unntak av Oslo) har nå tilgang til prateroboten til Nasjonal digital læringsarena (NDLA).