Kari Nessa Nordtun (Ap) har planer for endringer i russefeiringen.

Kari Nessa Nordtun (Ap) har planer for endringer i russefeiringen.

Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Kunnskapsministeren vil at russetiden skal starte 17. mai – jobber med å flytte eksamen

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) vil flytte eksamen på videregående til før 17. mai. Målet er at russefeiringen skal starte på nasjonaldagen.

Nordtun bekreftet mandag overfor Nettavisen hun ønsker å framskynde skriftlig eksamen på videregående skoler fra og med 2026 av.

– Mitt inntrykk er at det kan være mulig å få til på en måte som gjør at elevene fortsatt lærer det de skal, og kanskje til og med får bedre sammenheng i læringen, sier Nordtun.

Fra før av jobber regjeringen med å flytte russefeiringen til etter eksamen. Overfor Stavanger Aftenblad forteller kunnskapsministeren at hun vil at russefeiringen skal starte på nasjonaldagen.

– Løsningsorienterte

Nordtun sier hun har hatt flere samtaler med Utdanningsdirektoratet og embetsverket i departementet om saken.

– Det er viktig for meg å understreke at det er mange hensyn og ulike interesser som må ivaretas for at vi skal få dette til. Eksamensavviklingen i Norge er svært kompleks, men jeg opplever at alle aktører er løsningsorienterte i de samtaler jeg har hatt hittil, sier Nordtun i en kommentar til NTB.

Med dagens regelverk trekkes elevene i videregående skole til skriftlig eksamen den 15. mai. Samtidig avsluttes russefeiringen 17. mai.

I 2017 fikk den forrige regjeringen gjennomført en utredning av skoleåret i videregående skoler. Ekspertgruppen frarådet å flytte eksamen til før 17. mai.

– En samlet arbeidsgruppe mener at det er feil å ta hensyn til russefeiringen når skoleåret og eksamensperioden skal planlegges og viser blant annet til at en tidligere eksamensperiode vil gi kortere opplæringstid og gjøre det vanskelig å utnytte hele skoleåret, skrev de i sin konklusjon.

– Har sklidd voldsomt ut

Støre-regjeringen har tidligere lansert flere tiltak for å stramme inn på russetiden. I tillegg til flytting av feiringen vurderer de forbud mot ekskluderende russeklær og har bedt Vegvesenet om å se på forbud mot enkelte typer russebusser.

Kunnskapsministeren har sagt at regjeringen må være litt festbrems.

– Det har sklidd voldsomt ut. De siste årene har vi sett mange eksempler på at mange blir ekskludert fra russefeiringen og fra fellesskapet. Sånn kan vi ikke ha det. Det er vi nødt til å gjøre noe med, sa Nordtun til NTB før jul.

Regjeringen har satt i gang et bredt arbeid i fylkeskommunene med navnet «Endret avgangsmarkering 2026». Det er fylkeskommunene som har ansvar for de videregående skolene.

En gjennomgang NTB gjorde blant opplæringsledelsen i alle fylkene i mars, viste at mange av fylkene ønsker å flytte russetiden og gjøre flere endringer i feiringen.