– Det har åpnet seg nye dører i Brandbu, mener ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) og enhetsleder Trygve Rognstad. I det tidligere elveløpet er det nå satt ut hvilestoler og etablert lekeplass.
– Det har åpnet seg nye dører i Brandbu, mener ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) og enhetsleder Trygve Rognstad. I det tidligere elveløpet er det nå satt ut hvilestoler og etablert lekeplass.Foto: Britt Glosvik

Her flyttet de elva for å sikre seg mot flom

1.380 meter flomsikring har gitt ny giv både for elveørret, fossekall og innbyggere. – Optimismen har plantet seg i Brandbu, sier Randi Eek Thorsen (Ap).

Gran

10. mai sendte NVE ut denne meldingen: «For Sør- og Østlandet er snøsmeltingen nå i gang, og dette kan føre til flom på gult og skadeflom på oransje nivå flere steder allerede fra neste uke».