Kommunedirektør Dag Willien Eriksen i Kragerø sier han synes det er naturlig å redegjøre for kontrollutvalget, før han besvarer andres spørsmål om utbetaling og avtaleinngåelse.

Kommunedirektør Dag Willien Eriksen i Kragerø sier han synes det er naturlig å redegjøre for kontrollutvalget, før han besvarer andres spørsmål om utbetaling og avtaleinngåelse.

Foto: Terje Lien

Utbetalte 430.000 kroner selv om kommunestyret sa nei

Kragerø-ordfører Charlotte Therkelsen (R) ber kontrollutvalget undersøke omstendighetene rundt utbetalingen.

I september 2022 sa først formannskapet, siden kommunestyret i Kragerø, nei til kommunedirektør Dag Willien Eriksens foreslåtte Smarte byer-prosjekt. Vel én måned etter utbetalte Kragerø kommune likevel 431.250 kroner til selskapet Bjørk Innovation AS for «oppstart av Smart Kragerø programmet, fra 15. august og ut 2022, etter avtale med DWE».

Ordfører i Kragerø, Charlotte Therkelsen, ble kjent med utbetalingen da hun forberedte den årlige medarbeidersamtalen med kommunedirektøren. Onsdag 6. mars skrev hun til kontrollutvalget, der hun ba utvalget undersøke utbetaling tilsynelatende i strid med kommunestyrevedtak, samt mulige brudd på anskaffelsesreglene.

Fant ikke avtale

– Jeg tenker det er en del ting som framstår som veldig rotete. Jeg husker prosessen rundt anskaffelsen, da vi hadde den til politisk behandling, og at det var en del diskusjon. Jeg tenker det er unaturlig at den betalingen ble gjennomført, med tanke på det vedtaket kommunestyret fattet, sier Therkelsen.

Hun sier hun har bedt administrasjonen om bistand til å finne avtalen som skulle ligge til grunn for utbetalingen, men at det ikke har lykkes å finne noen slik avtale. 

Ordførerens brev til kontrollutvalget ble først omtalt i Kragerø Blad Vestmar.

Ordfører Charlotte Therkelsen (R) i Kragerø ber kontrollutvalget undersøke forholdene rundt utbetalingen.

Ordfører Charlotte Therkelsen (R) i Kragerø ber kontrollutvalget undersøke forholdene rundt utbetalingen.

Foto: Terje Lien

– Der vi står nå, så har ikke jeg noen kommentarer til de enkelte utsagn i brevet til kontrollutvalget. Jeg regner med at jeg vil bli kontaktet av kontrollutvalget, slik at de kan finne ut av tidslinjen forut og hva som har skjedd. Så får de finne ut av om det har skjedd noe kritikkverdig, sier kommunedirektør Dag Willien Eriksen.

Han ønsker ikke å svare på Kommunal Rapports øvrige spørsmål nå.

Ukjent for eks-ordfører

I 2022 var Grunde Wegar Knudsen (Sp) ordfører. Han sier til Kommunal Rapport at han ikke hadde noen kjennskap til utbetalingen. Han ble først kjent med den da Therkelsen kontaktet han for få dager siden.

– Det var like overraskende for meg som for sittende ordfører, sier Knudsen.

– Hva tenker du om det som har skjedd?

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er veldig sjokkert og veldig skremt, egentlig, sier Knudsen.

Stiller spørsmål ved habilitet

Ordfører Therkelsen spør kontrollutvalget om anskaffelsesreglene ble brutt. 28. august 2022 publiserte den offentlige anskaffelsesbasen doffin.no en intensjonskunngjøring, der det sto at Kragerø kommune har til hensikt å inngå samarbeid med Bjørk Innovation AS om Smarte byer-program. 

I fakturaen fra selskapet står det imidlertid at de 431.250 kronene skal dekke oppstart fra 15. august og ut 2022. Ordføreren skriver til kontrollutvalget at det «kan se ut som om man har tilknyttet seg leverandør før intensjonskunngjøringen er gjennomført».

I brevet til kontrollutvalget peker Therkelsen også på at Eriksen tidligere samarbeidet med en representant for Bjørk Innovation i sin forrige jobb som toppleder i Hvaler kommune. Hun skriver at «kommunedirektøren og den nevnte representanten fremstår som godt bekjente. Det kan med andre ord også være et habilitetsspørsmål i den aktuelle anskaffelsen».

– Det er riktig at vi har gjennomført et prosjekt da jeg var rådmann i Hvaler. Vi har kun en profesjonell relasjon, sier Eriksen til Kommunal Rapport.

Innkalt på teppet

Onsdag hadde arbeidsgiverutvalget i Kragerø møte med kommunedirektøren. Utvalget håndterer arbeidsgiveransvaret for kommunedirektøren på oppdrag fra kommunestyret.

– Jeg ville informere om at jeg kom til å sende brevet til kontrollutvalget, sier Therkelsen.

– Hva tenker du om Eriksens framtid i Kragerø?

– Det har jeg ikke til hensikt å mene noe om, sier Therkelsen.

– Har du tillit til kommunedirektøren?

– Jeg vil ikke snakke om arbeidsforholdet til Eriksen i Kommunal Rapport. Det må vi ta i vårt arbeidsgiverutvalg, sier Therkelsen.

Hun opplyser at medarbeidersamtalen med kommunedirektøren ennå ikke er avholdt.