Statssekretær i kommunaldepartementet, Aase Marthe Horrigmo, har tro på at kommunene kan lære av hverandre når det kommer til innovasjon. Foto: Torbjørn Tandberg/Kommunaldepartementet

Tre kommuner kjemper om innovasjonspris

Prisen deles ut i Arendal i juni. I tillegg til heder og ære, får vinnerkommunen 500.000 kroner.

Kommunaldepartementet offentliggjorde i dag de tre finalistene til innovasjonsprisen.

Fjell, Trondheim og Ulstein ble valgt ut blant 20 aktuelle kandidater.

– Hvis vi skal klare å gi innbyggerne like gode tjenester i framtiden, må vi finne nye måter å løse oppgavene på. Vi må tenke nytt, ta i bruk nye løsninger og jobbe smartere. Ikke minst er det avgjørende at vi deler og lærer av hverandre, sier statssekretær Aase Marthe Horrigmo (H) i en pressemelding.

Søknadene tilgjengelige

Departementet opplyser at søknadene blir tilgjengelig på nett. Dette for å spre kunnskap og erfaringer fra kommuner som kan vise til «gode løsninger og innovative tankesett».

− Vi trenger fremtidsrettede og innovative kommuner. For å få til det, må noen kommuner gå foran og tørre å prøve ut nye løsninger andre kan lære av. Jeg gleder meg til å høre mer om arbeidet som er gjort i Fjell, Trondheim og Ulstein, og er sikker på at mange andre kommuner kan lære av dem, sier Horrigmo.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.