Ordfører Ragnhild Aashaug mener at en forvaltningsrevisjon gi en mer grundig og detaljert informasjon og beskrivelse for hvordan kommune og politikere kan rette opp feil dersom det har skjedd enn det den varslete statlige granskingen vil gi.Tolga kommune

Tolga-ordfører ber om revisjon

Ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga ber om at kontrollutvalget setter i gang en forvaltningsrevisjon av tjenesten for funksjonshemmete. Kommunestyret avgjør saken i kveld.

Saken kommer som en tilleggssak når kommunestyret i Tolga møtes mandag kveld. Den er en oppfølging av en forvaltningsrapport fra 2013. I denne rapporten fremkommer det at kommunen har gitt tjenester til psykisk utviklingshemmete «men de har ikke blitt kartlagt og fått diagnose slik loven krever. Kommunen har også mistet en del statlige tilskudd som følge herav», heter det i rapporten som blir sitert i saksframlegget til kommunestyret. Det pekes på at internkontrollen ikke har vært tilfredsstillende. Denne forvaltningsrapporten ble behandlet av kontrollutvalget i 2014.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.