Avdelingsdirektør Tove Bruusgaard i Bufdir mener kommunene må bevilge nok penger til at krisesentrene kan gi et trygt botilbud. Foto: Bufdir

Ny rapport: Små krisesentre sliter med knappe ressurser

Flere krisesentre har fem eller færre ansatte.

I en ny rapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) kommer det fram at en del krisesentre har så knappe ressurser at det er vanskelig å gi et faglig forsvarlig tilbud, særlig gjelder det de små krisesentrene.

Mest utsatt i nord