– Det har skjedd en endring i måten tilsynsmyndighetene nærmer seg kommuner på, sier fagdirektør Eivor Bremer Nebben i direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Foto: DFØ

Ny rapport: Kommuner er positive til statlig kontroll

Statlige tilsyn er nyttige, men tar mye tid, viser en ny undersøkelse.

– Det har vært en endring i måten tilsynsmyndighetene nærmer seg kommuner på. Vi ser at flere tilsyn har oppmerksomhet på læring, sier fagdirektør Eivor Bremer Nebben i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ.)

Direktoratet har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt utviklingstrekk når det gjelder statlig tilsyn med kommunene. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.