Kommunedirektør Rune Fromreide Sommer ble ansatt i Rauma kommune i fjor. Nå får han med seg 15 månedslønner og slutter på dagen.

Kommunedirektør Rune Fromreide Sommer ble ansatt i Rauma kommune i fjor. Nå får han med seg 15 månedslønner og slutter på dagen.

Foto: Agnar Kaarbø

Kommunedirektøren i Robek-kommune går på dagen

I Robek-kommunen Rauma har kommunedirektøren og politikerne vært uenige om hvordan gitte utfordringer skal løses. 

– De folkevalgte og jeg har vært uenige om hvilke veivalg vi skal ta fremover, og da kan ikke jeg gjøre jobben min. Da er en sluttavtale en grei løsning, sier Rune Fromreide Sommer.

Har vært dialog