Ordfører Simen Nord (H) i Moss sier de ikke vurderte om møtet med alle gruppelederne 3. april var i strid med kommuneloven. – Det var ikke et møte kommunen innkalte til, sier han.

Ordfører Simen Nord (H) i Moss sier de ikke vurderte om møtet med alle gruppelederne 3. april var i strid med kommuneloven. – Det var ikke et møte kommunen innkalte til, sier han.

Foto: Tone Holmquist

Droppet kommunestyremøte og behandlet sak med gruppelederne

Moss-ordføreren avlyste kommunestyremøtet for å spare penger. Så møtte han gruppelederne til uformelt møte om nytt renseanlegg.

Møtet 3. april var ikke offentlig utlyst, og det er fortsatt ikke oppført i møteboka eller protokollert.

Resultatet av møtet var en liste med 31 spørsmål til planene om nytt renseanlegg. Ifølge ordfører Simen Nord (H) var ikke lista gjenstand for noe vedtak. Men han har i ettertid sendt den både til Movar IKS og kommunens administrasjon.