Regjeringen vil øremerke midler til rustiltak

Regjeringen vil øremerke 343 millioner kroner til kommunale rustiltak.

– Det er fortsatt behov for øremerkede tilskudd på rusfeltet. Øremerkede midler vil gjøre det mulig å bygge opp bedre tjenester i kommunene, som flere mottakssentre i de store byene, et bedre ettervern etter avrusning og behandling og mer sømløse overganger fra avrusning til rehabilitering, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Solberg-regjeringen reverserer også kuttet i ordningen med psykisk helse i skolen, og bevilger 17, 6 millioner kroner til dette. Den foreslår også å styrke støtten til fontenehusene i Norge med 3 millioner kroner.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.