10 mennesker omkom i kvikkleireskredet i Ask i Gjerdrum natt til 30. desember i fjor. Erosjon i en bekk er hovedårsaken til skredet, som ble utløst av store mengder nedbør, ifølge ekspertutvalget som la fram sin rapport 29. september.

10 mennesker omkom i kvikkleireskredet i Ask i Gjerdrum natt til 30. desember i fjor. Erosjon i en bekk er hovedårsaken til skredet, som ble utløst av store mengder nedbør, ifølge ekspertutvalget som la fram sin rapport 29. september. 

Foto: Joakim S. Enger

Litt mer til flom og skredsikring: – Som en kopp vann i Mjøsa

60 millioner kroner mer til flom- og skredsikring er altfor lite, mener både KS, RIF og NITO. 

Solberg-regjeringen foreslår å styrke NVEs arbeid med flom- og skredsikring med 60 millioner kroner. Totalt settes det av 660 millioner kroner til dette i forslaget til statsbudsjett for 2022.

Det er altfor lite, mener både KS og ingeniørforeningene NITO og RIF.