Administrerende direktør Sigrun Vågeng i KS er kritisk til regjeringens budsjettforslag. Arkivfoto. Magnus Knutsen Bjørke

KS: Regjeringen følger ikke opp løftene

KS varsler begrensede kommunale tilbud etter at kommunene ikke fikk de midlene de forventet.

Regjeringen legger opp til at kommunene skal få en reell inntektsvekst på 5 milliarder kroner i 2012, 1 milliard kroner mindre enn regjeringen anslo før sommeren.

Administrerende direktør Sigrun Vågeng i KS mener at regjeringen ikke følger opp løftene sine.

– Vi syns det er et paradoks etter en valgkamp hvor det har vært veldig mange løfter om bedre kommunale tjenester, at den første jobben kommunalpolitikere nå må sette i gang med, er å kutte, sier hun.

Hun påpeker at bare økningen i antall eldre og økte pensjonskostnader utgjør en ekstraregning på rundt 800 millioner kroner. Hun mener også at kommunene nå bør gis frihet til selv å velge hvor det skal kuttes.

Vågeng er dessuten kritisk til de 3,75 milliarder kronene til frie midler, som hun mener ikke er fullt så frie.

– Det kommer jo en «bruksanvisning» med de frie midlene, sier Vågeng.

KS' styreleder Halvdan Skard mener at det når er viktig at regjeringen og KS tar et felles ansvar for å fortelle innbyggerne hva konsekvensene av budsjettet blir.

– Med så stramme rammer er det ekstra viktig at kommunene faktisk har frihet til å finne nye og innovative løsninger, basert på lokale behov. Dessverre har utviklingen gått i retning av stadig strammere styring fra staten. Derfor forventer vi nå at regjeringen snart legger fram den utsatte stortingsmeldingen om forholdet mellom kommune og stat, og at den inneholder konkrete tiltak for å utvikle lokaldemokratiet og øke den lokale handlefriheten, sier Skard.