Utsira får størst vekst i inntektene neste år, ifølge beregningene fra Kommunaldepartementet. Foto: Eirik Newth, Creative Commons-lisens/flickr.comEirik Newth

Her er vinnerne og taperne

Vinnerkommunen øker inntektene med over 10 prosent neste år. Taperkommunen får en vekst på under 1 prosent. Sjekk hvordan utviklingen blir for din kommune her.

Ifølge Kommunaldepartementets budsjettabeller vil anslått vekst i frie inntekter bli på 4,3 prosent neste år. Det skal dekke en ventet lønns- og prisvekst på bare 2,7 prosent.

Hvem som får størst vekst i inntektene henger både sammen med profilen regjeringen legger opp til i budsjettet, og utviklingen i kommunen. En kommune som har hatt sterkt folkevekst uten at det har medført forventning om tilsvarende høyere kostnader vil komme bedre ut enn en kommune med folkenedgang.