64 prosent av kommunene har skrevet under intensjonserklæringen for Akson. Derfor bør de få 93 millioner for å jobbe videre med Akson Journal, mener regjeringen.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

93 millioner kroner til felles kommunal journalløsning

Helseministeren viser til at et flertall av kommunene har støttet Akson når regjeringen bevilger 93 millioner kroner til Akson Journal.

– Før sommeren signerte 185 av 291 kommuner en erklæring med en intensjon om å delta i det videre arbeidet med å realisere felles kommunal journalløsning, også kjent som Akson. Dette er et sterkt signal, og regjeringen foreslår derfor å bevilge 93 millioner kroner til arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding. 

Dermed er det klart at regjeringen går videre med milliardprosjektet som skal gi kommunene en felles pasientjournal og bedre samhandling mellom kommuner og sykehus.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.