I 2023 økte ledigheten blant begge kjønn. Økningen var sterkest blant dem i alderen 15 til 24 år.

I 2023 økte ledigheten blant begge kjønn. Økningen var sterkest blant dem i alderen 15 til 24 år.

Foto: Colourbox

Flere unge var arbeidsledige i 2023

Ungdomsledigheten her i landet vokser. Fra 2022 til 2023 ble det 11.000 flere arbeidsledige i Norge. Omtrent halvparten av dem var under 25 år.

De 107.000 arbeidsledige utgjorde 3,6 prosent av arbeidsstyrken i 2023, opp 0,4 prosentpoeng fra året før. Det viser Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I desember var ledigheten på 3,7 prosent, eller 111.000 personer, det er 1000 flere enn i november. Sysselsettingsandelen i desember var 70,2 prosent, det samme som måneden før.

I 2023 økte ledigheten blant begge kjønn. Økningen var sterkest blant dem i alderen 15 til 24 år, men ledigheten økte også blant personer i alderen 25 til 54 år.

– Økningen i ledigheten siste år har i stor grad kommet blant unge som følge av at flere i denne gruppen forsøkte å få seg jobb. Vi har også hatt økning i ledigheten blant personer 25 til 54 år, men her er det heller svak sysselsettingsvekst som forklarer økningen, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk i SSB.

Mange av de ledige forsøker å skaffe en deltidsjobb ved siden av skole eller studier. Dette gjenspeiles i at de 107.000 arbeidsledige i 2023 samlet sett ønsket å jobbe det som tilsvarer 77.000 heltidsstillinger, ifølge SSB.

(©NTB)