Stortingsrepresentant Håkon Haugli (Ap) mener regjeringen bør klargjøre retningslinjene for bruk av startlån med Finanstilsynet. Foto: Arbeiderpartiet

Ber regjeringen klargjøre om startlån

Både KS og Aps Håkon Haugli ber regjeringen rydde opp i uklarheten om hvordan startlånet kan brukes.

Flere kommuner mener at Finanstilsynet prøver å overstyre regjeringen og Stortinget, og stramme inn muligheten for å bruke startlån som toppfinansiering når banker og kommuner samfinansierer boliger.

Finanstilsynet innførte fra 1. desember i fjor nye retningslinjer for bankene, med krav om 15 prosent egenkapital for boliglån. Både regjeringen og Stortinget mente at dette ikke ville være til hinder for å bruke startlån som egenkapital for å toppfinansiere boliglån (se sitater i faktaboks ved siden av).

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.