Dette skjedde da alle elevene fikk PC

Skole. I 2016 vedtok kommunestyret i Asker satsingen «Digital læring i skolen.» Nå har NIFU evaluert digitaliseringsprosjektet. 
For første gang er det, ifølge NIFU, gjennomført en stor studie av konsekvensene av å innføre datamaskiner til alle elever i grunnskolen i en kommune. Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Hovedkonklusjonene etter tre år med digitale hjelpemidler er:

Det er oppsummeringen som Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) gjør i rapporten «Digital læring i askerskolen.» 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.