Fylkenes overtakelse av fylkesveiadministrasjonen gir ordretørke, opplever Maskinentreprenørenes Forbund i vest. Her er det en entreprenør som legger asfalt i Oslo ved en tidligere anledning. Foto: Bymiljøetaten i OsloBymiljøetaten i Oslo

Ser bråstopp i oppdrag etter at fylkene overtok veier

Maskinentreprenørenes forbund frykter permitteringer og i verste fall konkurser etter at fylkene overtok ansvaret for fylkesveiene.

– Erfaringene så langt er ikke positive. Per nå har Vestland fylkeskommune ikke lyst ut noen jobber innen investeringsprosjekter. Sist jeg snakket med fylket, ville de bruke tid på å få organisasjonen på plass, før de kom i gang med utlysninger, sier regionsjef Paul Olaf Baraas i Maskinentreprenørenes Forbund.

Interesseforeningen sendte nylig et brev til Vestland fylke, der de skrev at svikt i det fylkeskommunale anleggsmarkedet ville få store negative konsekvenser i en bransje som allerede er presset.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.