– Når veien står ferdig, vil den være særs viktig for den regionale utviklingen i nord, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

– Når veien står ferdig, vil den være særs viktig for den regionale utviklingen i nord, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Foto: Emilie Holtet / NTB

Regjeringen vil bruke inntil 7,3 mrd. på E6-strekning i Nordland

Regjeringen har i dag foreslått en kostnadsramme på 7,3 milliarder kroner for E6 Megården-Sommerset i Nordland.

– Vi har i dag lagt fram forslag om kostnadsramme for Megården-Sommerset på E6 i Nordland for Stortinget. Dette er første delstrekning på E6 Megården – Mørsvikbotn, og når veien står ferdig, vil den være særs viktig for den regionale utviklingen i nord, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Prosjektet er en del av strekningen E6 Megården–Mørsvikbotn i Sørfold kommune i Nordland.

– Ny vei på denne strekningen blir nesten seks kilometer kortere enn dagens vei. Vi skal også erstatte seks av de eksisterende tunnelene som ikke innfrir kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Disse blir erstattet av tre nye tunneler. Det skal byggest tunneler med en total lengde på nesten 14 kilometer, fortsetter Nygård.

Det er lagt opp til utlysning av prosjektet i 2024, og at veien skal åpnes for trafikk i 2031.