I Stavanger innførte de gratis kollektivtransport før sommeren.

I Stavanger innførte de gratis kollektivtransport før sommeren. 

Foto: Tommy Ellingsen/Kolumbus

Rapport: Kollektivtilbudet i byene har knapt blitt bedre de siste to årene

De siste to årene har andelen som kun bruker kollektivt, økt med 3 prosentpoeng, ifølge Naf. Nesten seks av ti sier de får økt reisetid med kollektiv transport.

I flere av de største byområdene står tallene stille sammenlignet med for to år siden, viser Nafs Trafikantbarometer for 2023.

15 prosent svarer i år at de kun reiser kollektivt til jobb eller skole. 12 prosent svarte det samme i 2021.

– Til tross for at bompengene øker og politikerne i byene sier de vil få flere til å reise kollektivt, lykkes de ikke med å redusere reisetiden med buss, trikk og tog, påpeker pressesjef Ingunn Handagard i Naf.

Samtidig som kollektivbruken nærmest står på stedet hvil, har bompengeregningene til nordmenn økt med 21 prosent det siste året, ifølge tall fra Fremtind Service.

Det er kun i Oslo at man ser tegn til at noen flere kan benytte seg av kollektivt uten at man taper reisetid. 43 prosent svarer at kollektiv øker reisetiden, som er 2 prosentpoeng lavere enn i 2021.

I Stavanger, der det ble lovet gratis buss, tog eller båt for folkeregistrerte innbyggere, sier flest – med 64 prosent – at reisetiden blir lenger med kollektivt.

I Bergen svarer 57 prosent det samme, som er samme andel som for to år siden. Både i Trondheim, Stavanger og Tromsø svarer flere nå enn før at kollektivtransport øker reisetiden.

Trafikantbarometeret ble utført av Norstat, og 4242 personer deltok. Undersøkelsen er landsrepresentativt vektet på kjønn, alder og landsdel.

(©NTB)