NHO har kommet med konkrete forslag til prioriteringer for vedlikehold av fylkesveier. Bildet er tatt på fylkesvei nummer 26 i Engerdal.

NHO har kommet med konkrete forslag til prioriteringer for vedlikehold av fylkesveier. Bildet er tatt på fylkesvei nummer 26 i Engerdal. 

Foto: Terje Lien

NHO vil ha krafttak for fylkesveiene

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) vil ha mer oppmerksomhet rundt manglende vedlikehold på fylkesveiene framover.

Viseadministrerende direktør Anniken Hauglie sier de vil etablere begrepet næringsveier for veier som trenger et løft for å sikre framkommelighet for næringslivet, skriver Nationen.

– På enkelte strekninger hindres nødvendig transport som følge av for lav standard, sier NHOs Anniken Hauglie.

Fylkesveiene utgjør nærmere halvparten av det norske veinettet. En kartlegging utført av Statens vegvesen viser at vedlikeholdsetterslepet beløper seg til nærmere 100 milliarder kroner.

Forslagene kommer som del av «Samferdselsløftet», som er en liste over næringslivets forventninger i forkant av ny Nasjonal transportplan.

I tillegg trekker NHO fram en rekke andre prosjekter som er «særlig kritiske» for næringslivet.

(©NTB)