Mer Bybane og lavere bompenger betyr regjeringens bompengeavtale for Bergen, mener Høyre, mens FNB kaller det "peanøtter". Foto: Eivind Senneset

Lokale bompengeforhandlinger etter valget

Regjeringen tilbyr mer penger til kollektivtransport og lavere bompengetakster. Forhandlinger med kommuner og fylker vil avgjøre hva det endelige resultatet blir. Reaksjonene lokalt spriker mellom partiene.

De fire regjeringspartiene ble fredag kveld enige om en bompengeavtale. Avtalen er et forsøk på å kombinere Fremskrittspartiets krav om lavere bompengesatser og Venstres krav om at nullvekstmålet for biltrafikk i storbyområdene. Begge partier mener avtalen er en seier – både for bilistene og miljøet.

Hva avtalen betyr konkret for kommunene den angår er ennå uklart. Både i regjeringspartiene og lokalt blir den tolket ulikt.