Kjetil Århus i Bergen regnes som oppfinneren til SvarUT. Nå håper han innbyggerne tar i bruk en felles digital postkasse for kommuner og stat. Foto: Håvard Holme, Bergen kommune

Kommuner og stat i én digital postkasse

Bergen, med IKT-direktør Kjell Århus i spissen, er den første store kommunen som kopler seg på statens digitale postkasse, slik at innbyggerne kan få all post fra det offentlige på ett sted.

– Når vi nå går fra papir til digital postkasse, er jeg veldig glad for at en så stor kommune som Bergen går i front og knytter seg til statens digitale postkasse. Nå vil innbyggerne få både statlig og kommunal post i den samme digitale postkassen, sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Staten og kommunene har valgt forskjellige løsninger for digital post. Kommunene har samlet seg om løsningen SvarUT som gjør det mulig for kommuner å sende digital post til både innbyggere og virksomheter via blant annet Altinn.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.