Landsstyret i KS ønsker en plan for å knytte jernbane- og veinettet tettere til havnene, slik at det blir enklere å benytte sjøtransport på deler av strekningen. Bildet er fra konteinerhavna i Moss havn. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Fylkesveier og sjøtransport topper KS' ønskeliste til NTP

KS' landsstyre forventer at den nye nasjonale transportplanen (NTP) inneholder tiltak for å få mer gods over på sjøen.

Opprustning og rassikring av fylkesveiene står aller øverst på kommunesektorens liste over forventninger til regjeringens forslag til ny NTP, som skal legges fram til våren.

Men som punkt nummer to ber KS om tiltak som kan få mer av godstransporten over på sjø. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.