Trøndelag er en av to fylkeskommuner der standarden på veidekket ble litt bedre i 2021 enn året før. Her fra Fosen, der fylkesvei 715 går mellom Årgård i Namsos og Ila i Trondheim over Fosenhalvøya.

Trøndelag er en av to fylkeskommuner der standarden på veidekket ble litt bedre i 2021 enn året før. Her fra Fosen, der fylkesvei 715 går mellom Årgård i Namsos og Ila i Trondheim over Fosenhalvøya.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Åtte av elleve fylker har fått dårligere veidekke

Størst forverring er det på fylkesveiene i Nordland. 

Standarden på fylkesveiene går feil vei, viser tall fylkeskommunene selv har oppgitt til SSB. I 2021 hadde 38,6 prosent av kilometer fylkesvei dårlig eller svært dårlig dekke. Det er en forverring på 5 prosentpoeng fra året før.

Aller mest har det gått ut over bilister i Nordland fylkeskommune, viser Kostra-tallene. Mens 24,9 prosent av kilometer fylkesvei i Nordland hadde dårlig eller svært dårlig dekke i 2020, økte andelen til 46,2 prosent i fjor.