Solid overskudd for en av landets fattigste

Resultatbørsen. På inntektslistene havner de nesten alltid nederst. Men Nannestad drifter solid for fjerde år på rad og setter rekord i disposisjonsfond.
Hovedflyplassen Gardermoen er en årsak til at Nannestad er en av vekstkommunene i Norge de siste 20 årene. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Nannestad gikk med et godt overskudd på driften i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Driftsoverskuddet er på 2,5 prosent av brutto inntekter, ifølge tallene Kommunal Rapport har mottatt fra kommunen. Staten og KS anbefaler at en normalkommune bør ha en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi. Nannestad ligger altså et godt stykke over det anbefalte nivået.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.