Alta-rådmann Bjørn-Atle Hansen kan registrere stor innbetaling fra Havbruksfondet i 2018; dobbelt så stor som hele driftsoverskuddet samlet. Arkivfoto: Eivind Natvig

Overskudd takket være nye oppdrettstillatelser

I fire av de siste seks årene har Alta hatt en driftsmargin som er under det anbefalte nivået.

Alta fikk et lite overskudd på driften i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Driftsoverskuddet er på 1 prosent av brutto inntekter, ifølge tallene Kommunal Rapport har mottatt fra kommunen. Staten og KS anbefaler at en normalkommune bør ha en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi.