Det gikk trått i økonomien til Trysil i 2018. Disposisjonsfondet er mer enn halvert. Foto: Berit Keilen/NTB Scanpix

Økonomisk klabbeføre i Trysil

Det var motbakke i økonomien til skidestinasjonen Trysil i fjor. Snø og flom førte til millionsmell.

Trysil endte med et dårlig økonomisk resultat i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Ifølge oppstillingen Kommunal Rapport har fått, ble underskuddet på 4,3 prosent av brutto inntekter.

Netto driftsresultat utgjør minus 29,9 millioner kroner. I 2017 var driftsresultatet på 10,7 millioner kroner. Bruk og avsetning til bundne fond gikk omtrent opp-i-opp i fjor.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.