Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) kan registrere at kommunen leverer et solid økonomisk resultat. Arkivfoto

Nok et solid år i Sandnes

Omsetningen øker kraftig i den nest største kommunen i Rogaland.

Sandnes gikk med et godt overskudd på driften i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Driftsoverskuddet er på 3 prosent av brutto inntekter, ifølge tallene Kommunal Rapport har mottatt fra kommunen. Staten og KS anbefaler at en normalkommune bør ha en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi. Sandnes ligger altså et godt stykke over det anbefalte nivået.