Driftsresultatet for Moss i 2018 er signifikant dårligere enn året før. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Mot nye Moss med marginalt minus

Moss gikk i nær null på driften i 2018, ifølge det ureviderte regnskapet.

Netto driftsresultatet i Moss kommune er det dårligste på mange år og brorparten av Kommune-Norge leverer klart bedre.

Netto driftsresultat utgjør -3,5 millioner kroner, viser det ureviderte regnskapet. I 2017 var driftsresultatet på 94 millioner kroner. Kommune-Norge kan vise til gjennomgående solid netto driftsresultat de siste årene, blant annet på grunn av langt høyere skatteinntekter enn budsjettert. Også i fjor ble skatteinntektene høyere enn antatt.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.