Det er Asker som berger resultatet i den nye kommunen. Hurum har et negativt driftsresultat, mens Røyken leverer et netto driftsresultat på 0,8 i prosent av brutto driftsinntekter. Foto: Magnus K. BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

Asker løfter resultatet til den nye kommunen

Asker leverte et driftsresultat som er godt over det anbefalte nivået. – Det gir oss et pusterom, men det er ingen grunn til å hvile på laurbær, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Asker kommune har levert et netto driftsresultat på 7 prosent eller 373,8 millioner kroner, og et regnskapsmessig resultat på 276,9 millioner kroner, ifølge tall fra Asker kommune.

– Jeg er glad for resultat. Det er vesentlig bedre enn det vi har budsjettert med. Det er faktisk dobbelt så høyt, sier kommunedirektør Lars Bjerke i Asker til Kommunal Rapport.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.