– Når fylkeskommunene er blitt enige om et nytt navn og valgt skrivemåte, har dette vært avgjørende for regjeringen, sier statsråd Monica Mæland. Foto: Magnus K. Bjørke
– Når fylkeskommunene er blitt enige om et nytt navn og valgt skrivemåte, har dette vært avgjørende for regjeringen, sier statsråd Monica Mæland. Foto: Magnus K. Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

– Navnet bør være Vestland

Regjeringen la i dag fram forslag til navn på de seks nye fylkene som blir etablert i 2020. De har hørt mest på fylkene selv, ikke Språkrådet.

– Det nye navnet blir viktig når fylkeskommunene skal bygge en ny felles identitet. Hensynet til det kommunale selvstyret har veid tungt, men vi har også gått nøye gjennom Språkrådets anbefalinger om navnevalg, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Hun har altså lagt avgjørende vekt på navnene som fylkeskommunene selv har blitt enige om.

Navnene blir Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland og Troms og Finnmark.

Troms og Finnmark skal på samisk hete Romsa ja Finnmárku – eller Tromssa ja Finmarkku.

Mest strid har det vært om hva sammenslåtte Sogn og Fjordane og Hordaland skal hete. Fylkestingene ville ha navnet Vestlandet, noe som møtte store protester i Møre og Romsdal og Rogaland, som også er en del av landsdelen Vestlandet.

Språkrådet har støttet innvendingene mot å bruke dette navnet på to av fire vestlandsfylker.

Innlandet som nytt navn på sammenslåtte Hedmark og Oppland har også møtt reaksjoner. Språkrådet har frarådd dette fordi de mener den alminnelige betydningen av innland taler imot å bruke det som fylkesnavn.

Språkrådet har også hatt innvendinger mot Viken – Buskerud, Akershus og Østfold – på grunn av skrivemåten. Navnet burde vært Vika, i samsvar med det som blir brukt i talemålet rundt hele Oslofjorden, mener de.

• Les også:
Nye kommunar – nye namn, kronikk av Språkrådets direktør
My name is Sue. How do you do?, kronikk av Yngve Flo

Trøndelag skal få et samisk parallellnavn, Trööndelage, foreslår regjeringen.

– Det er svært mange som har engasjert seg i spørsmålet om navn på de nye fylkene. Nå er det opp til Stortinget å vedta hvilke navn fylkene skal ha, sier Mæland.

Fordi navnene skal tas inn som en ny bestemmelse i inndelingsloven,  går altså saken nå til Stortinget.