Fylkene skal ta over ansvaret for å administrere fylkesveiene fra 2020. Her fra byggingen av «Lakseveien» ut til kysten sør i Trøndelag. Foto: Statens vegvesen

Fylkesveier kan bli kraftig underfinansiert

Fylkenes overtakelse av fylkesveiadministrasjonen kan bli kraftig underfinansiert, viser nye tall. KS forventer at regjeringen varsler endringer i statsbudsjettet.

Fylkeskommunene skal fra 2020 overta ansvaret for administrasjonen av fylkesveiene fra Statens vegvesen. Dette er den største nye oppgaven fylkene får med regionreformen. Vegvesenet har beregnet at oppgaven krever 1.850 årsverk, fylkene mener de trenger 2.050.

Men den største uenigheten handler om hvordan oppgaveoverføringen skal finansieres.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.