– Det er en krevende situasjon, men med god innsats fra Bufdir og private aktører har vi så langt klart å finne tilstrekkelig kapasitet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Foto: Terje Lien

Tusener av asylbarn tøyer barnevernets kapasitet

Nesten halvparten av barna på barnehjem i Norge er asylbarn under 15 år. Barnevernet sliter med å finne plass til de 780 enslige, mindreårige flyktningene under 15 år som er kommet Norge i år.

Neste år kan antallet øke til med flere tusen, skriver Klassekampen , som har hentet inn ferske tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Alle enslige flyktninger under 15 år er barnevernets ansvar. UDI har ansvar for gruppen mellom 15 og 18 år. Til nå i år er det kommet vel 4.500 enslige asylsøkere under 18 år. Rundt 20 prosent av er under 15 år.

Norsk barnevern er ikke i nærheten av å ha kapasitet til å ta imot alle barna som nå kommer til Norge. Antallet nyankomne asylbarn under 15 år har økt fra 180 i fjor til 780 så langt i år, og UDI anslår at det ved utgangen av 2016 kan være behov for plass til 4.700 asylbarn på norske barnehjem.

Disse barna har krav på plassering i egne omsorgsinstitusjoner hvor de kartlegges og behandles for traumer, mens barnevernet leter etter egnede fosterforeldre. Ifølge Klassekampen er 169 av asylbarna nå innlosjert på statlige mottaksplasser, mens resten bor i privatdrevne omsorgssentre.

– Det er en krevende situasjon, men med god innsats fra Bufdir og private aktører har vi så langt klart å finne tilstrekkelig kapasitet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Foruten de mindreårige asylsøkerne er det til enhver tid rundt 1.000 barn i norske barnevernsinstitusjoner. Dermed vil asylbarna trolig være i flertall på norske barnehjem i løpet av 2016.

(©NTB)