Styrer én av fem arbeidstakere og kroner

Som «øverste sjef» for landets kommuner holder KS-leder Halvdan Skard en hånd over 175 milliarder kroner og én av fem norske arbeidstakere. Fjorårets største nederlag for KS-lederen var at 50 av dem ble oppsagt.

Halvdan Skard er skuffet over teppefallet for Kommunal Opplæring. 50 ansatte fikk oppsigelsen i posten i romjulen.


- Ingen hyggelig nyttårsgave, sukker Halvdan Skard, som hadde helt andre planer for kommunenes eget opplæringsprogram.


- Nedleggelsen burde aldri ha skjedd. Etterutdanningsreformen kunne gitt ny giv til Kommunal Opplæring. Ingen andre land i Europa har en opplæringsinstitusjon som arbeidsgiverne og arbeidstakerne har finansiert og drevet sammen, påpeker han.


Nå rydder fagforeningene og KS opp i restene. 17. februar bestemmer et ekstraordinært KS-landsting opplæringsveien videre, mens Kommuneforbundet allerede har opprettet et eget opplærings- og utviklingsprogram.


Budsjettreformer
Den største utfordringen for Halvdan Skard i 1997 er å presse på for en tidligere avgjørelse for kommuneøkonomien.
- Det er helt nødvendig. Vi kan ikke leve med usikker økonomi til langt ut i desember, understreker han.
Lederen av Stortingets budsjettreformutvalg, Bjørnar Olsen (Ap), har uttalt at dette arbeidet tidligst er ferdig i 1998. Skard håper Olsen tar feil.
- Arbeidsmiljøet forsures. I mange kommuner har ansatte hatt oppsigelsesspøkelset hengende over seg i månedsvis, påpeker Skard.
Men det viktigste er at lokaldemokratiet mister makt når statsbudsjettet trekker ut.
- Det er uholdbart at folk i desember ikke vet om barnehagen blir nedlagt måneden etter. Det er forståelig at velgerne mister troen på lokalpolitikerne når slike saker i realiteten blir avgjort i Stortinget sent i desember, mener Skard.


Sentral styringsiver
I høst har Ap-mannen fra Bærum måttet tåle kritikk fra sitt eget parti for å være «Senterpartiets talerør».
- Det viktigste for meg har vært å representere KS og kommunene på best mulig måte, sier Halvdan Skard.
Han mener den vanskelige budsjetthøsten illustrerer at lokalpolitikerne ikke nødvendigvis følger moderpartiene.
- Jeg har ikke lagt skjul på at det var vanskelig å nå fram i regjeringskvartalet. Heldigvis var stortingspolitikerne mer lydhøre, sier Skard.
Men KS-lederen er bekymret over styringsiveren på sentralt hold. Øremerkede tilskudd og stadig mer detaljerte forskrifter gir et trangt lokalt handlingsrom.
- Makten flyttes fra folkevalgte organer til advokatkontorene, der juristene strides om nyansene i ordlyden, mener Halvdan Skard.
Han frykter at forskriftene virker mot sin hensikt:
- Det er vanskeligere å måle undervisningskvalitet enn antall elever per klasse - men hva er viktigst? Skal vi ha helseforskrifter som sier «det skal ikke foregå feilbehandling?» spør han retorisk.


Helse-Norge
Og nettopp helsevesenet og sykehusene ga Skard hodepine i fjor. Profesjonsstriden og lønnskampen har vært råere enn noen gang, med arbeidsnekt og overtidsnekt. Taperen er pasienten.
- Blekket var ikke en gang tørt på arbeidsavtalen før legene begynte å aksjonere. Det opplevde jeg som et klart brudd på spillereglene. Ingen av partene i et lønnsoppgjør får gjennomslag for alt de mener er riktig. Men jeg forventer at også Legeforeningen forsvarer en avtale når de først har inngått den, sier KS-lederen.
Han er likevel fornøyd med å slippe tvungen lønnsnemd.
- Oppgjøret ble dyrt, men vi opererer ikke i et vakuum. Staten holdt ikke igjen, påpeker Skard. Og poengterer at han ikke har bedt om kompensasjon.
- Vi må selv ta ansvaret for at oppgjøret ble dyrt. Men NHO-toppene kan gjerne være mer forsiktige med sine uttalelser om lederlønninger i neste oppgjør, sier han tørt.

- KO burde aldri vært nedlagt, sier Halvdan Skard, som betegner nedleggelsen som det største nederlaget i året som gikk.

«Det er uholdbart at folk i desember ikke vet om barnehagen blir nedlagt måneden etter»

«Makten flyttes fra folkevalgte organer til advokatkontorene»

Skrevet av: Irene Halvorsen

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.