Strategisk næringsplan - SNP

  • Kommunal- og arbeidsdepartementet stiller som vilkår for tildeling av næringsfondsmidler til kommunene at de har utarbeidet en strategisk næringsplan.
  • Fylkene, som står for fordelinga, kan vurdere om andre planer kan erstatte SNP.
  • I gjennomsnitt får over 200 kommuner årlig tildelt 400.000 kroner hver til sine kommunale næringsfond.

Skrevet av: Kommunal Rapport