Støttekontaktordningen

  • Alle kommuner skal ifølge Lov om sosiale tjenester tilby støttekontakt til de som trenger det. De vanligste brukerne er psykisk eller fysisk utviklingshemmede og barn som er i kontakt med barnevernet.
  • Støttekontaktens viktigste oppgave å hjelpe den enkelte til en meningsfylt fritid.
  • Loven tilsier at sosialtjenesten i kommunene skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer for å løse oppgavene. Det betyr blant annet aktivt samarbeid med frivillige organisasjoner.

Skrevet av: Kommunal Rapport

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.