Dette bildet er fra et konstitueringsmøte for fire år siden da Arnstein Menes (Sp) ble ordfører i Sogndal som er slått sammen av tre kommuner. De tre avtroppende ordførerne var Ap-ordførerne, Jan Håkon Odd, Leikanger, Jarle Aarvoll, Sogndal og Harald Offerdal Balestrand. De overrakte det nye ordførerkjedet.

Dette bildet er fra et konstitueringsmøte for fire år siden da Arnstein Menes (Sp) ble ordfører i Sogndal som er slått sammen av tre kommuner. De tre avtroppende ordførerne var Ap-ordførerne, Jan Håkon Odd, Leikanger, Jarle Aarvoll, Sogndal og Harald Offerdal Balestrand. De overrakte det nye ordførerkjedet.

Foto: Joakim S. Enger

Slik holder du et konstituerende møte

Det konstituerende møtet skal avholdes innen utgangen av oktober. Medlemmene skal ha minst 14 dagers varsel før møtet. Ordførervalget skal være åpent. Kommunestyrets første møte har mange regler.

– Det viktigste med det konstituerende møtet er at det er godt planlagt, og at deltakerne er godt forberedt. Følg loven. Ordfører bør bruke mye tid på å forklare hva som skal skje, slik at alle henger med, sier Dag-Henrik Sandbakken, fagsjef for folkevalgtprogrammet i KS.

Det er viktig at alt blir riktig innen møtet er over.