Nikolai Astrup vil utrede om kommuner skal ha ulikt ansvar for tjenester.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Regjeringen vil utrede generalistkommunen

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal vurdere om alle landets kommuner skal ha det samme ansvaret og de samme oppgavene.

– 120 kommuner har under 3.000 innbyggere. Befolkningsnedgang og aldring i befolkningen gjør at noen av disse kommunene trolig vil få utfordringer med å levere tjenester av høy kvalitet i fremtiden, skriver kommunalminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding. 

Det norske kommunesystemet er basert på generalistkommuneprinsippet, som innebærer at alle kommuner har de samme oppgavene, uavhengig av størrelsen og antall innbyggere.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.