Fylkesrådmann Tore Eriksen i Sogn & Fjordane leder en arbeidsgruppe nedsatt av fylkesordførerne som skal se på oppgavefordelingen mellom de tre forvaltningsnivåene. Foto: Sogn & Fjordane fylkeskommune

Regioner kan overta sykehusene

Kommunereformen bør også overføre nye oppgaver fra staten til det regionale nivået, mener KS og fylkeskommunene.

Neste vår skal regjeringen foreslå hvilke nye oppgaver større kommuner kan få. Ekspertutvalget skal innen nyttår utrede mulige oppgaver.

Nå mener KS og flere fylkeskommuner at regjeringen samtidig må vurdere å overføre flere oppgaver fra staten til fylkeskommunene, eller til større regioner. Stortinget må slå fast at det skal være tre forvaltningsnivåer og be regjeringen se på oppgavefordelingen mellom dem i sammenheng, mener de.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.