Kontrollutvalgsleder Staal Nilsen (Frp) stiller seg tvilende til at barnevernstjenesten kan være god når så mange ansatte er sykmeldt. Foto: Stian Hansen, Finnmarken

– Personalpolitikk under enhver kritikk

Kontrollutvalget i Sør-Varanger sluttet seg til revisjonens kritikk av kommunens behandling av den tidligere barnevernslederen og hvordan tjenesten ble omorganisert.

– Personalpolitikken i barnevernet har, slik jeg ser det, vært under enhver kritikk, sier kontrollutvalgsleder Staal Nilsen (Frp), etter at en rapport fra forvaltningsrevisjon av tjenesten ble behandlet i går.

Rapporten fra Vest-Finnmark kommunerevisjon kritiserer omorganiseringen av barnevernet som førte til at daværende leder Irene Pleym Jakola mistet jobben, og hevder at dette var en gjengjeldelse for at hun varslet Fylkesmannen om det hun mente var uforsvarlig bemanning.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.