Grunnloven blir nå endret slik at det blir vanskeligere å sette personer som ikke ønsker der, på valgliste. Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix

Nå blir det enklere å nekte å stå på valgliste

Stortinget vedtok tirsdag en grunnlovsendring som gjør det enklere for kjendiser og tilfeldige borgere å unngå å bli ført opp på valglister mot sin vilje.

Saken ble aktualisert i fjor høst da partiet Alliansen satte blant andre komikerne Johan Golden og Atle Antonsen på sin liste, mot deres vilje.

I dag er det ikke noe vilkår at en person må samtykke for at vedkommende skal kunne bli ført opp som kandidat på et listeforslag i forbindelse med valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer.

Dette har resultert i at personer mot sin vilje har blitt ført opp på lister til partier de ikke sympatiserer med.

Har fått kritikk

Den norske grunnlovsbestemmelsen har fått kritikk fra internasjonale valgobservatører, som har anbefalt å endre reglene slik at de blir mer i tråd med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Grunnlovspunktet skal nå lyde «enhver som velges til representant, er pliktig til å motta valget, med mindre han eller hun har avgitt skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stå på en valgliste.»

Samtidig bortfaller punktet om at man må stå på valgliste med mindre man «er medlem av et politisk parti og er valgt på en valgliste som utgår fra et annet parti.»

Nedstemt

En rekke andre grunnlovsforslag ble tirsdag nedstemt. Blant dem var Senterpartiets forslag om forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer. Sps parlamentariske leder Marit Arnstad mener forslaget er prinsipielt viktig, fordi Stortinget er valgt av folket og skal svare til folket.

– Vi kan ikke akseptere at en regjering skal kunne endre sammensetningen av Stortinget som folket har valgt, ved å ta ut representanter til arbeid i regjeringen, sier hun til NTB.

– Stortinget har også som oppgave å kontrollere regjeringen. Da skal ikke regjeringen kunne påvirke sammensetningen av parlamentet, sier hun.

(©NTB)