Tonje Brenna (Ap) blir Vikens første - og kanskje siste - fylkesrådsleder. Så lenge den består ønsker hun å styre etter en parlamentarisk modell med stor grad av åpenhet. Foto: Marte Danbolt

Lover en åpen form for parlamentarisme i Viken

– Vår parlamentariske modell skal være mer åpen enn det vi har sett i andre kommuner og fylkeskommuner, sier påtroppende fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) i Viken.

Etter tre ukers forhandlinger kunne listetoppene til Ap, Sp, MDG og SV i går fortelle hvordan de vil styre Viken de fire neste årene. Deres felles politiske plattform inneholder store ambisjoner på en rekke områder, selv om de allerede om to år – etter stortingsvalget i 2021 – vil be det nye stortingsflertallet om å oppløse det nye storfylket. 

Viken fylkeskommune

Etableres 1.1. 2020 gjennom en sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner

Ap, Sp, MDG og SV får flertall med 45 av 87 mandater i fylkestinget

Disse partiene la tirsdag fram sin politiske plattform.

Her varsler de at fylkesrådet etter stortingsvalget i 2021 vil legge fram sak for fylkestinget med forslag om å søke oppløsning av Viken.

Dagens planer om å bygge nytt fylkeshus i Sandvika i Bærum stoppes, inntil søknad om oppløsning er avklart.

Dagens fylkeshus i Sarpsborg, Drammen og Oslo beholdes inntil videre.